Betonové šachty

/Betonové šachty

Kanalizační a revizní šachty z betonu, betonové kanalizační trouby, uliční vpusti