Kanalizační potrubí Acaro z PP (SN12)

//Kanalizační potrubí Acaro z PP (SN12)

Kanalizační potrubí Acaro z PP (SN12)

Popis

Kanalizační plnostěnné hladké potrubí Wavin Acaro PP SN12.
Systém je vyroben z polypropylenu s vysokým pevnostním modulem (PP-HM). Vyznačuje se kruhovou tuhostí SN12, vysokou houževnatostí a podélnou tuhostí, čímž je předurčen pro použití v náročných podmínkách či v místech s velkým statickým či dynamickým zatížením. Jedná se o systém trubek a tvarovek s mimořádně bezpečným vícebřitým těsněním odolným proti sklouznutí, které lze navíc snadno vyjmout za účelem čištění či výměny. Těsnění prokázalo testováním vysokou těsnost až 5 bar, a proto je možné systém využít i v místech zdrojů pitné vody. Díky velké tloušťce stěn a povrchu odolnému proti oděru je systém vhodný pro vysokotlaké čištění. Systém byl testován na tlak 200 bar. Kromě standardního značení potrubí na vnější straně nabízí systém Acaro PP SN12 i značení na straně vnitřní, díky čemuž je možná snadná identifikace Acaro PP SN12 i po instalaci potrubí. Wavin Acaro PP SN12 se ideálně hodí všude tam, kde je bezpečnost kanalizačního potrubí hlavní prioritou. Jde tedy jak o centra měst, tak o poddolovaná území, chráněné krajinné oblasti a ochranná pásma vodních zdrojů. Své místo najde také v horských oblastech či v zavodněných lokalitách.

Ke stažení