Uliční vpusti

//Uliční vpusti

Uliční vpusti

Kategorie:

Popis

Uliční vpusti jsou určeny k odvádění povrchových vod z pozemních komunikací nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě.
Sestavují se z jednotlivých betonových dílců (vnitřní průměr 450 mm), které na sebe navzájem navazují. Horní část je osazena vtokovou litinovou mříží, případně kalovým košem.