Plastové šachty a jímky, vodoměrné šachty, septiky, retenční nádrže, zhlaví vrtaných studní, kanalizační a podlahové vpusti, geigry, sprchové žlaby