Drenážní systémy PVC / PE

Drenážní systémy PVC / PE

Drenážní potrubí ACO Flex PVC, ACO Flex PE a kontrolní šachty ACO Flex-Control

Popis

Drenážní potrubí z PVC a PE v návinech a tyčích, revizní šachty.

ACO Flex PVC


ACO Flex PE


ACO Flex-control


Fränkische FF-drän – Ohebná drenážní a meliorační trubka z PVC-U; barva žlutá; standardní šířka štěrbin 1,2 mm.

Použití: V mnoha oblastech drenážování, např. u inženýrských sítí, v zahradní a krajinářské tvorbě, na hřbitovech, při melioraci atd.


Fränkische Opti-Drän – Tyčová drenážní trubka z PVC-U dle DIN 4095, minimální plocha pro vtékání vody 80 cm2/m, ohebná a se zárukou jakosti, barva oranžová, v délce 2,50 m s jednostranně nasazenou spojkou.

Použití: Konstrukční součást systému opti-drän; pro všechny oblasti drenážování budov. Minimální spád 0,5 %.


Fränkische Kokofil – FF-drän s opláštěním kokosovými vlákny.

Použití: V mnoha oblastech drenážování, především v zahradní a krajinářské tvorbě, při melioraci, výstavbě sportovních hřišť atd.


Fränkische Multifil – FF-drän s opláštěním z PP vláken

Použití: V zemědělství i v zahradní a krajinářské tvorbě.


Fränkische Opti-control – Proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro odbornou drenáž budov dle DIN 4095, volitelně s lapačem písku nebo bez něj, vnější průměr DA 315, konstrukční výška 80 cm, materiál PVC-U, barva oranžová, se 3 kusy připojovacích hrdel DN 200 a 3 záslepkami, se stabilním aretovatelným šachtovým poklopem z PP, s plnitelným dvojitým dnem pro zlepšení stability a jako zajištění proti vztlaku.

Použití: Konstrukční součást systému opti-drän pro proplachování a revizi drenáže budov. Dle DIN 4095 je třeba při každé změně směru drenážního potrubí osadit kontrolní šachtu.

Ke stažení