ACO zpětné klapky

ACO zpětné klapky

Kategorie: Štítek:

Popis

Pokud jsou pračky, toalety nebo sprchy umístěny ve sklepě pod úrovní zpětného vzdutí (pod úrovní ulice) a jejich odpadní vody odtékají přirozeným spádem do veřejné kanalizace, pak může ve výjimečných situacích dojít k zatopení. Při přetížení veřejné kanalizace se bez ochrany proti zpětnému vzdutí tlačí odpadní vody přes tyto odvodňované objekty zpět do budovy a zaplavuje přilehlé prostory. Vedle materiálních škod, např. škod způsobených vodou na zařízení nebo poškození stavby promáčením zdiva, tak vznikají také značné náklady na úklid. Ročně tak dochází ke škodám v milionové výši, které nehradí ani obce, ani převážná většina pojišťoven.

Škodám způsobeným zpětným vzdutím odpadních vod z veřejné kanalizace je však možné poměrně jednoduše zabránit nebo je minimalizovat použitím vhodného ochranného prvku, kterým je nutné chránit všechny místnosti nebo plochy, které jsou v budovách pod úrovni zpětného vzdutí.

Rozsáhlá nabídka ACO zpětných klapek poskytuje efektivní ochranu těchto prostor proti vniknutí odpadních vod zpět do budovy

Sortiment zpětných klapek:

  • JUNIOR – sklepní vpust sloužící k odvodnění sklepních prostor (např. prádelen), navíc je vybavena dvojitým zpětným uzávěrem přičemž jeden uzávěr lze manuálně zablokovat a zajistit tak 100% ochranu proti zpětnému toku vody z kanalizace (např. před odjezdem na dovolenou). Vhodné pro potrubí o dimenzi DN 100, s možností bočního přítoku DN 50 (např. od umyvadla, sprchy). Na výběr s plastovým nebo nerezovým roštem.
  • TRIPLEX – zpětná klapka pro šedou vodu (např. voda z praček, umyvadel, sprch apod.) v několika typových provedeních podle počtu uzavíracích klapek a způsobu jejich ovládání. Vhodné pro potrubí o dimenzi DN 50, 75, 100, 125 a 150.
  • QUATRIX-K – zpětná klapka pro černou vodu (voda z toalet) vybavená dvojitým uzávěrem, kde je jeden uzávěr řízen elektronicky a druhý lze uzavřít manuálně (např. před odjezdem na dovolenou). Elektronické řízení spočívá ve stálé kontrole nebezpečí zpětného toku vody z kanalizace pomocí pneumatického snímače a řídící jednotky, která v případě hrozícího zatopení vyšle signál a automaticky ovláanou klapku uzavře. Řídící jednotka je vybavena akumulátorem pro případ výpadku elektrické energie a dále optickou a zvukovou signalizací pro hlášení při zatopení kanalizace. Vhodné pro potrubí o dimenzi DN 100, 125 a 150. Provedení s instalační šachtou nebo bez ní.

Ke stažení

Video