Popis

Odlučovače ropných látek (ORL) jsou určeny k zachycení a odloučení neemulgovaných lehkých kapalin (zejména ropných látek) ze znečištěných vod stékajících z dopravních ploch.

Princip fungování:

odlučovače fungují na principu gravitacea koalescence

Použití:

 • k čistění vod před vypouštěním do vodních toků, resp. do veřejné kanalizace, čistíren odpadních vod apod.
 • provozy a prostory zatížené nebezpečným únikem RL – tj. čerpací stanice, parkoviště, komunikace, mycí rampy, autodílny, průmyslové provozy atd.

Rozdělění:

 • Polyetylenové odlučovače pro nízký průtok(NS 3 – NS 15)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače ECO PLUS vhodné pro aplikace bez dopravní zátěže
 • Železobetonové odlučovače pro běžné průtoky (NS 3 – NS 100 v plném průtoku, obtokové do NS 160)
  • plně průtočné koalescenční odlučovače OLEOPATOR–K
  • koalescenční odlučovače s obtokem OLEOPASS
 • Kalové jímky
  • integrované
  • samostatné

Výhody:

 • výrobky pro všechny typy aplikací – kompletní výrobkové portfolio (1 – 100 l/s)
 • snadné a rychlé zabudování a zprovoznění
 • možnost objektového řešení
 • stálá účinnost odlučovačů je zachována po celou dobu životnosti stavebního díla
 • jímky odlučovačů jsou vodotěsné a mrazuvzdorné
 • automatický plovákový uzávěr zajišťující bezpečnost
 • jednoduchá údržba – koalescenční vložku lze čistit, není nutná její výměna
 • kvalitní výrobky splňující platné normy
 • jednoduchá instalace signalizačního a bezpečnostního zařízení
 • možnost pojezdu dopravními prostředky

Veškeré koalescenční odlučovače ropných látek ACO jsou konstruovány, zkoušeny, vyráběny a aplikovány jako odlučovače třídy I dle ČSN EN 858. Každá jmenovitá velikost byla vyzkoušena pod dozorem nezávislého institutu LGA Wurzburg, přičemž všechny odlučovače požadavky této normy splnily.