Pasivní ochrana (zpětné klapky), aktivní ochrana (přečerpávací zařízení na odpadní vodu)