Hospodaření děšťovou vodou – systémy Fränkische Rigofill, SickuPipe, MuriPipe

//Hospodaření děšťovou vodou – systémy Fränkische Rigofill, SickuPipe, MuriPipe

Hospodaření děšťovou vodou – systémy Fränkische Rigofill, SickuPipe, MuriPipe

Popis

Rigofill ST
Vysoce zatížitelný blok pro vsakovací a retenční systémy. Blok má půdorysnou plochu 800 × 800 mm a výšku 660 mm. Materiál polypropylen (PP).

QuadroControl ST
Systémová šachta pro galerie z bloků Rigofill ST je kontrolní a proplachovací šachta z polypropylenu integrovatelná přímo do rastru galerie. Má čtvercovou půdorysnou plochu 800 × 800 mm a může se tak osadit v jakémkoli místě rastru bloků.

AquaLimit
Škrticí plastová šachta DA 600 pro zařízení pro retenci dešťové vody, materiál PP, vně černá a uvnitř žlutá. S integrovaným vírovým ventilem z nerezové oceli.

RigoLimit V
Škrticí plastová šachta DA 600 pro zařízení pro retenci dešťové vody, prodlužovací nástavec vně černý a uvnitř žlutý pro optimální kontrolu.

SickuPipe / MuriPipe
Celoperforovaná vsakovací trubka (TP, typ R2) / transportní trubka bez perforace (UP, typ R2), jmenovitá světlost DN/ID 200, příp. 300, v sendvičové konstrukci s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou vnější plochou, materiál polyetylén (PE-HD), barva zelená, jednotlivá délka 6 m.

SickuControl – univerzální šachta pro potrubní příkopy a systémy příkopových žlabů.
Plastová šachtová trubka sendvičové konstrukce s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou vnější plochou, vnější průměr DA 400, s integrovaným usazovacím prostorem, materiál polyetylén (PE-HD), barva zelená, s 1 až 4 přípojkami DN 300 pro potrubí pro příkopové vsakování SickuPipe nebo MuriPipe 300 TP, popř. pro trubku pro příkopové systémy bez perforace SickuPipe nebo MuriPipe 300 UP.

MuriControl – proplachovací a kontrolní šachta pro systémy příkopových žlabů.
Plastová šachta sendvičové konstrukce s hladkou vnitřní stěnou a profilovanou vnější plochou, vnější průměr DA 400, s integrovaným usazovacím prostorem, materiál polyetylén (PE-HD), barva zelená.

RigoFlor – mechanicky zpevněná a tepelně ošetřená geotextilie z PP.
S neobyčejnou kombinací vysoké propustnosti vody, velké tloušťky a optimální šířky otvorů; zajišťuje dlouhodobé zachování filtrační funkce.

Ke stažení

Video