Drenážní systémy PE-HD / PP

//Drenážní systémy PE-HD / PP

Drenážní systémy PE-HD / PP

Drenážní potrubí pro odvodňování pozemních komunikací, letišť, sportovišť.

Popis

Částečně perforované, celoperforované vsakovací a víceúčelové potrubí a šachty z PE-HD a PP.

Použití: Jako drenážní trubka pro funkčně spolehlivé odvodňování pozemních komunikací, letišť, sportovišť nebo v případech, kdy jsou kladeny zvýšené požadavky na drenáž.Korusil
/ Agrosil / Strabusil – drenážní a kanalizační potrubí PE-HD (SN4/SN8) k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech, kdy jsou na drenážní trubky kladeny zvýšené požadavky.

AquaPipe – kanalizační trubka PE-HD (SN8) pro dešťovou vodu k odvodňování dálnic, státních, regionálních a okresních silnic, pro odvádění komunální dešťové vody a pro odvodňovací potrubí.

StormPipe – kanalizační trubka PE-HD (SN8) k odvodňování silnic, pro odvádění komunální dešťové vody ze zastavěných území a pro odtokové potrubí. Vně černá, uvnitř šedá.

Robukan SMR – kanalizační trubka PP (SN8/SN16) pro likvidaci odpadních vod.

RobuControl – šachta pro domovní přípojku na splaškovou a smíšenou odpadní vodu.

RainControl – šachta pro domovní přípojku pro dešťovou vodu.

RailPipe – drenážní trubka PP (SN16) pro odvodňování drážních zařízení nebo u aplikací s extrémními požadavky.

Ke stažení

Uvedené ceny v katalogu jsou bez DPH a bez slev.